අපගේ වඩාත් වේගවත්ම ප්ලේයර් එක 👉server1 බැවින්, ඒ තුලින් බලද්දි ෆිල්ම් එක ලෝඩ්වන තුරු තත්පර 5 ක කාලයක් රැදී සිටින්න.....සිංහල උපසිරැසි සමගින් චිත්‍රපට නොමිලේම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න...ඔන්ලයින් බලන්න...www.subslk.com.....

විෂම භාග (The Other Half) English subtitles [ඉංග්‍රීසි උපසිරැසි සමගින්]

Year: Duration: 90 MinView: 1,090 views

Living with the pain of a poisoned environment and a society that doesn’t understand the value of an individual.

විෂ සහිත පරිසරයක සහ පුද්ගලයෙකුගේ වටිනාකම නොතේරෙන සමාජයක වේදනාව සමඟ ජීවත් වීම.

Language:සිංහල

Download විෂම භාග (The Other Half) English subtitles [ඉංග්‍රීසි උපසිරැසි සමගින්]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *