ෆිල්ම්එක ටච් කරාම වෙන වෙබ් අඩවියකට යනවානම් නැවත බැක්වෙන්න.නැවත ප්ලේකරන්න.ඒ විදිහට දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් බැක්වෙලා ප්ලේ කරන්න.ටික වේලාවකින් බලන්න පුලුවං. පහසුවෙන් ඩවුන්ලෝඩ්කරගැනීමටත් පුලුවනි

Adaraye Namayen:ආදරයේ නාමයෙන් (2008) සම්පූර්ණ චිත්‍රපටය

View: 2,327 views
Language:සිංහල

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *