විශිෂ්ඨ ඝණයේ සටන් ජවනිකා ගණනාවක් ඇතුලත්. තාත්ත්වික මට්ටමේ සටන් අත්දැකීමක් ලබාගන්න කැමති සැමටම අනිවාර්යයෙන් වටිනා නිර්මාණයක් කමාන්ඩෝ 3.

Commando 3 (2019) Sinhala Subtitles සටන්කාමී සෙබලා නැවතත් [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

9 votes, average 6.3 out of 10

A mysterious man is on an impending mission to attack the country from his base in London. Karan Singh Dogra sets out to hunt down the antagonist aided by the British Intelligence.

Posted on:
Views:307
Tagline:It’s time to get him back…
Year:
Duration: 133 Min
Country:
Release:
Language:हिन्दी

Leave a Reply

Your email address will not be published.