මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ (settings දකුනුපස ඉහලින්.) ඔබට කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.

Frozen II (2019) Sinhala Subtitles | මායා කැළය (සිංහල උපසිරැසි සමඟ)

Year: Duration: 103 MinView: 1,973 views
7528 votes, average 7.3 out of 10

Elsa, Anna, Kristoff and Olaf head far into the forest to learn the truth about an ancient mystery of their kingdom.

Tagline:The past is not what it seems.
Country:
Release:
Language:English
Budget:$ 150.000.000,00
Revenue:$ 1.450.026.933,00
Director:

Download Frozen II (2019) Sinhala Subtitles | මායා කැළය (සිංහල උපසිරැසි සමඟ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *