මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ (settings දකුනුපස ඉහලින්.) ඔබට කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.

I Spit On Your Grave (2010)Sinhala Subtitle [යුවතියකගේ පලිගැනීම] (18+)

View: 2,182 views

Download I Spit On Your Grave (2010)Sinhala Subtitle [යුවතියකගේ පලිගැනීම] (18+)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *