ෆිල්ම්එක ටච් කරාම වෙන වෙබ් අඩවියකට යනවානම් නැවත බැක්වෙන්න.නැවත ප්ලේකරන්න.ඒ විදිහට දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් බැක්වෙලා ප්ලේ කරන්න.ටික වේලාවකින් බලන්න පුලුවං

Jarhead: Law of Return (2019) Sinhala Subtitles | ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම

Year: Duration: 103 MinView: 3,024 views
11 votes, average 6.2 out of 10

Major Ronan Jackson (Devon Sawa), an accomplished fighter pilot for the Israel Defense Forces and son of a U.S. Senator (Robert Patrick), is shot down while flying through Syrian airspace. After miraculously surviving the crash, Jackson is taken captive by a group of Hezbollah militiamen. A gripping and powerful story packed with hard-hitting action, Jarhead: Law of Return follows a squad of elite soldiers, led by Gunnery Sergeant Dave Torres (Amaury Nolasco), as they risk their own lives in the hopes of saving an ally they’ve never met.

Country:,
Release:
Language:English

Download Jarhead: Law of Return (2019) Sinhala Subtitles | ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම

1 thoughts on “Jarhead: Law of Return (2019) Sinhala Subtitles | ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම”

  1. Hey There. I discovered your blog the use of msn. That is a very smartly written article.
    I’ll be sure to bookmark it and return to learn more
    of your helpful information. Thank you for the post. I will
    certainly return. adreamoftrains hosting services

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *