ගූගල් ක්‍රෝම් පරිශීලකයින් හට අපගේ ෆිල්ම් ප්ලේවෙන්නෙ නැතිනම් කරුණාකර ඔබේ ඇඩ්බ්ලොකර් අක්‍රීය කරන්න. එය තාක්ෂණික ගැටළුවක් වන අතර එය ඉවත් කිරීමෙන් බලන්න පුලුවං. නැතිනම් වෙන බ්‍ර්වුසර් එකක් භාවිතා කරන්න.ඔබට ස්තුතියි.

Khuda Haafiz (2020) Sinhala Subtitle (සිංහල උපසිරැසි සමගින්)

1 votes, average 10.0 out of 10

A newly married couple’s life falls in jeopardy when his wife goes missing under mysterious circumstances. Set during the financial crisis of 2007–2008, the film is inspired by true events and follows Sameer Chaudhary, a young man who races against time to rescue his kidnapped wife Nargis from flesh traders.

Posted on:
Views:469
Year:
Duration: 134 Min
Country:
Release:
Language:العربية, English, हिन्दी/හිංදි
Director:

Download Khuda Haafiz (2020) Sinhala Subtitle (සිංහල උපසිරැසි සමගින්)

Leave a Reply

Your email address will not be published.