මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ (settings දකුනුපස ඉහලින්.) ඔබට කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.......සියලුම ඉංග්‍රීසි දමිල තෙලිගූ හින්දි හා අනෙකුත් චිත්‍රපටි සිංහල උපසිරැසි සමගින් ඔන්ලයින්නැරඹීමට සහ නොමිලේම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න subslk.com වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න

Parris Jayaraj (2021) Sinhala Subtitle සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Year: View: 530 views
5 votes, average 4.6 out of 10

The relationship between a gaana singer and his girlfriend goes topsy-turvy after they realise a shocking truth about their respective fathers.

Country:
Release:
Language:தமிழ்
Director:

Download Parris Jayaraj (2021) Sinhala Subtitle සිංහල උපසිරැසි සමඟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *