දහඅටවන ශතවර්ෂයේ අවසානයේ බ්‍රිටනි හි හුදෙකලා දූපතක, කාන්තා චිත්‍ර ශිල්පිනියක් තරුණියකගේ මංගල චිත්‍රයක් පින්තාරු කිරීමට බැඳී සිටී.

Portrait of a Lady on Fire (2019) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Year: Duration: 119 MinView: 4,404 views
309 votes, average 8.3 out of 10

On an isolated island in Brittany at the end of the eighteenth century, a female painter is obliged to paint a wedding portrait of a young woman.

දහඅටවන ශතවර්ෂයේ අවසානයේ බ්‍රිටනි හි හුදෙකලා දූපතක, කාන්තා චිත්‍ර ශිල්පිනියක් තරුණියකගේ මංගල චිත්‍රයක් පින්තාරු කිරීමට බැඳී සිටී.

Download Portrait of a Lady on Fire (2019) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *