ගූගල් ක්‍රෝම් බ්‍රවුසර් එකෙන් අපගේ ෆිල්ම් ප්ලේ වෙන්නෙ නැතිනම් කරුණාකර ඔබේ ඇඩ්බ්ලොකර් අක්‍රීය කරන්න. එය තාක්ෂණික ගැටළුවක් වන අතර ඉවත් කිරීමෙන් බලන්න පුලුවං. නැතිනම් වෙන බ්‍ර්වුසර් එකක් භාවිතා කරන්න.මෙම වෙබ් අඩවිය වඩාත් හොද තත්වයෙන් පවත්වාගෙන යාම සදහා ..ෆිල්ම් එකක් බලන්න කලින් ඇඩ් එකක් මත ටච් කරල සහයෝගයක් ලබා දෙන්න.....

Sadak 2 (2020) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Year: Duration: 134 MinView: 5,274 views
1 votes, average 9.0 out of 10

The film follows Ravi, 29 years after the incidents of the first film. The suicidal taxi driver plans to shut shop when a young girl, Aarya, compels him to take her on a life-altering journey to Kailash where she has an encounter with a godman and is out to expose this fake guru running an ashram.

Country:
Release:
Language:English, हिन्दी
Director:

Download Sadak 2 (2020) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

1 thoughts on “Sadak 2 (2020) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *