ෆිල්ම්එක ටච් කරාම වෙන වෙබ් අඩවියකට යනවානම් නැවත බැක්වෙන්න.නැවත ප්ලේකරන්න.ඒ විදිහට දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් බැක්වෙලා ප්ලේ කරන්න.ටික වේලාවකින් බලන්න පුලුවං. පහසුවෙන් ඩවුන්ලෝඩ්කරගැනීමටත් පුලුවනි

Silent Place AKA Don’t Speak (2020) Sinhala Subtitles | ගමක් බය යක්‍ෂයා

Year: Duration: 83 MinView: 1,880 views
7 votes, average 6.1 out of 10

Upon arriving at their grandparents farm, a family soon realise the entire town has been taken out by an unknown monster that hunts by sound. And soon, they become its prey.

Tagline:It wasn’t supposed to escape.
Release:
Language:English
Director:

Download Silent Place AKA Don’t Speak (2020) Sinhala Subtitles | ගමක් බය යක්‍ෂයා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *