.සියලුම සිංහල ඉංග්‍රීසි දමිල තෙලිගූ හින්දි හා අනෙකුත් චිත්‍රපටි සිංහල උපසිරැසි සමගින් ඔන්ලයින්නැරඹීමට සහ නොමිලේම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න subslk.com වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න

Son (2021) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

No votes

Having escaped from a cult as a child, a mother must face her past when its sinister members break into her home and attempt to steal her eight-year-old son, David. Now the two are on the run pursued by a detective determined to save them both. Since his aborted kidnapping something has changed in David and the boy has succumbed to a mysterious illness. Following her maternal instincts to save him, his mother commits unspeakable acts to keep him alive but is losing the battle. Soon, she has to decide how far she is willing to go to save her son.

Posted on:
Views:717
Tagline:You can’t outrun a family secret.
Year:
Duration: 98 Min
Country:
Release:
Language:English
Director:

Leave a Reply

Your email address will not be published.