මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ (settings දකුනුපස ඉහලින්.) ඔබට කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.

The Swarm (2020) Sinhala Subtitles | ලේ පිපාසිත පළගැටියෝ

124 votes, average 6.0 out of 10

A single mother breeds locusts as high-protein foods but has trouble getting them to reproduce until she finds they have a taste for blood.

Posted on:
Views:56
Year:
Duration: 101 Min
Country:
Release:
Language:Français

Download The Swarm (2020) Sinhala Subtitles | ලේ පිපාසිත පළගැටියෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published.