ෆිල්ම්එක ටච් කරාම වෙන වෙබ් අඩවියකට යනවානම් නැවත බැක්වෙන්න.නැවත ප්ලේකරන්න.ඒ විදිහට දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් බැක්වෙලා ප්ලේ කරන්න.ටික වේලාවකින් බලන්න පුලුවං. පහසුවෙන් ඩවුන්ලෝඩ්කරගැනීමටත් පුලුවනි

Velvet Nagaram (2020) Sinhala Subtitles | ජනතාව හා රජය අතර ගැටුම්

Year: Duration: 102 MinView: 2,268 views
2 votes, average 5.0 out of 10

Two women go down the rabbit hole to investigate the murder of their best friend and solve the mystery behind her death.

Tagline:There Is No Such Thing As Coincidence
Country:
Release:
Language:தமிழ்/දමිල

Download Velvet Nagaram (2020) Sinhala Subtitles | ජනතාව හා රජය අතර ගැටුම්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *