ෆිල්ම්එක ටච් කරාම වෙන වෙබ් අඩවියකට යනවානම් නැවත බැක්වෙන්න.නැවත ප්ලේකරන්න.ඒ විදිහට දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් බැක්වෙලා ප්ලේ කරන්න.ටික වේලාවකින් බලන්න පුලුවං. පහසුවෙන් ඩවුන්ලෝඩ්කරගැනීමටත් පුලුවනි

Your Highness (2011) Sinhala Subtitles | දුෂ්ඨ මායාකරුවෙකුගෙන් රූමත් කතක් බේරා ගැනීමට සටන් වදින අයියා මලෝ දෙන්නා

Year: Duration: 102 MinView: 2,214 views
819 votes, average 5.3 out of 10

A fantasy movie about an arrogant, lazy prince and his more heroic brother who must complete a quest in order to save their father’s kingdom.

Tagline:Get your quest on.
Country:
Release:
Language:English
Budget:$ 49.900.000,00
Revenue:$ 26.121.638,00

Download Your Highness (2011) Sinhala Subtitles | දුෂ්ඨ මායාකරුවෙකුගෙන් රූමත් කතක් බේරා ගැනීමට සටන් වදින අයියා මලෝ දෙන්නා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *