ෆිල්ම්එක ටච් කරාම වෙන වෙබ් අඩවියකට යනවානම් නැවත බැක්වෙන්න.නැවත ප්ලේකරන්න.ඒ විදිහට දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් බැක්වෙලා ප්ලේ කරන්න.ටික වේලාවකින් බලන්න පුලුවං. පහසුවෙන් ඩවුන්ලෝඩ්කරගැනීමටත් පුලුවනි.

12 Strong (2018) Sinhala Subtitles | ත්‍රස්තවාදීන්ට එරෙහිව

Year: Duration: 130 MinView: 5,282 views
1627 votes, average 5.8 out of 10

A team of CIA agents and special forces head into Afghanistan in the aftermath of the September 11th attacks in an attempt to dismantle the Taliban.

Tagline:The declassified true story of the horse soldiers
Country:
Release:
Language:English
Budget:$ 35.000.000,00
Revenue:$ 67.131.266,00
Director:

Download 12 Strong (2018) Sinhala Subtitles | ත්‍රස්තවාදීන්ට එරෙහිව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *