වෙබ් අඩවියේ දෝශයක්…..

View: 459 views

www.subslk.com has a problem. please waite until correct..

ආයුබෝවන්  යාලුවනේ….🙏

www.subslk.com අප වෙබ් අඩවියේ saver එකක දෝශයක් නිසා ෆිල්ම් බලන්නත් download කරන්නත් අපහසු බව දනිමි

එය නිවැරදි කරන තුරු රැදී සිටින්න අප සමගින්…දැනට අප්ලෝඩ් කරන ෆිල්ම් ඕපන් වෙන්න ටික වේලාවක් යයි..😊

ඒවාගේම ඇඩ් ප්ලේවෙන නිසා…වෙන වෙන පේජ් ඕපන් වෙනව .😊 දෙපාරක් විතර ඒවත් බැක් කරගෙන බලන්න දැනට….😊…

මෙම වෙබ් අඩවිය සම්බන්ධ සියලුම දැනුම්දීම් දිනපතා දැනගන්න අපගේ මෙම පහත ගෲප් එක සමග එකතුවෙන්න…

👇👇👇👇👇

https://www.facebook.com/groups/1001130686745420/?ref=share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *