...සියලුම සිංහල ඉංග්‍රීසි දමිල තෙලිගූ හින්දි හා අනෙකුත් චිත්‍රපටි සිංහල උපසිරැසි සමගින් ඔන්ලයින්නැරඹීමට සහ නොමිලේම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න subslk.com වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න

365 Days (2020) Sinhala Subtitles | වියරු සරාගී ආදරය [සිංහල උපසිරැසි සමඟ.] (18+)

5454 votes, average 7.1 out of 10

A woman falls victim to a dominant mafia boss, who imprisons her and gives her one year to fall in love with him.

Posted on:
Views:2309
Rate:R
Year:
Duration: 116 Min
Country:
Release:
Language:English, Français, Italiano, Polski
Revenue:$ 9.458.590,00

Download 365 Days (2020) Sinhala Subtitles | වියරු සරාගී ආදරය [සිංහල උපසිරැසි සමඟ.] (18+)

Leave a Reply

Your email address will not be published.