පහල ඇති අපගේ ?vishwa facebook group එකට ජොයින් වෙන්න. ෆිල්ම් බලන හැමෝම එකතු කරගන්න.අලුත්ම දැනුම්දීම් ලබාගන්න.???

A Witness Out of the Blue (2019) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Year: Duration: 104 MinView: 948 views
5 votes, average 6.8 out of 10

In this classic whodunit, a police detective must rely on the only witness – a parrot, to catch the killer of an armed robber.

Country:
Release:
Language:广州话 / 廣州話/චීන

Download A Witness Out of the Blue (2019) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *