සිංහල උපසිරැසි සමගම ෆිල්ම් බලන්න හෝ ඩවුන්ලෝඩ්කරගන්න එන්න www.subslk.com වෙත.පහලින් ඇති අපගේ? vishwa group සමග එකතු වී අලුත්ම දැනුම්දීම් ලබාගන්න.

Behind You (2020) Sinhala Subtitles | කැඩපතෙහි යක්‍ෂයා [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Year: View: 1,360 views
8 votes, average 6.0 out of 10

Two young sisters find that all the mirrors in their estranged aunt’s house are covered or hidden. When one of them happens upon a mirror in the basement, she unknowingly releases a malicious demon.

තරුණ සහෝදරියන් දෙදෙනෙකු ඔවුන්ගේ වෙන්වූ නැන්දාගේ නිවසේ ඇති සියලුම කන්නාඩි, ආවරණය කර හෝ සඟවා ඇති බව සොයා ගනී. ඔවුන්ගෙන් එක් කෙනෙක් දකිනව පහල මාලයේ කැඩපතකින්  භයානක යක්ශයෙක්…

මෙම  ? vishwa group එක සමග එකතුවෙන්න අමතක කරන්නත් එපා හොදේ☺.? https://www.facebook.com/groups/1001130686745420/

Release:
Language:English
Director:

Download Behind You (2020) Sinhala Subtitles | කැඩපතෙහි යක්‍ෂයා [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *