ෆිල්ම්එක ටච් කරාම වෙන වෙබ් අඩවියකට යනවානම් නැවත බැක්වෙන්න.නැවත ප්ලේකරන්න.ඒ විදිහට දෙපාරක් හෝ තුන් පාරක් බැක්වෙලා ප්ලේ කරන්න.ටික වේලාවකින් බලන්න පුලුවං. පහසුවෙන් ඩවුන්ලෝඩ්කරගැනීමටත් පුලුවනි

Draupathi (2020) Sinhala Subtitles | වංචාකාරයින්ට පාඩමක්

Year: Duration: 159 MinView: 3,269 views
1 votes, average 4.5 out of 10

A man who is accused of killing his wife and her sister on the basis of casteism goes on a rampage to kill those who cheat upper-caste women in the pretense of having a romantic relationship.

Country:
Release:
Language:தமிழ்/දමිල
Director:

Download Draupathi (2020) Sinhala Subtitles | වංචාකාරයින්ට පාඩමක්

1 thoughts on “Draupathi (2020) Sinhala Subtitles | වංචාකාරයින්ට පාඩමක්”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *