අපගේ හොදම server එක තාවකාලික බ්ලොක් කර ඇති නිසා මෙම server එකෙන් දැනට ෆිල්ම් බලමු. දැන්වීම් මගහැර බලන්න...ස්තූතී...

Knock Out (2010) Sinhala Subtitles | දුෂණයට එරෙහිව [සිංහල උපසිරැසි සමගින්]

Year: Duration: 110 MinView: 1,512 views
10 votes, average 7.3 out of 10

A businessman in a phone-booth is held hostage by a sniper.

Tagline:It’s payback time.
Country:
Release:
Language:English, हिन्दी
Budget:$ 9.000.000,00
Director:

Download Knock Out (2010) Sinhala Subtitles | දුෂණයට එරෙහිව [සිංහල උපසිරැසි සමගින්]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *