මෙම චිත්‍රපටය www.subslk.com වෙබ් අඩවිය විඩින් නොමිලේ ලබාදෙන අතර අන්තර්ජාලයෙන් ලබාගත්  පිටපතක් වන හෙයින් කිසිදු වගකීමක් අප දරන්නේ නැත.

paangshu (Earth)2020 sinhala full movie

Year: Duration: 86 MinView: 3,903 views

In a dilapidated rural courthouse a mother seeks justice for her son abducted by paramilitary men during the 1988/89 insurgency in Sri Lanka

මෙම චිත්‍රපටය www.subslk.com වෙබ් අඩවිය විඩින් නොමිලේ ලබාදෙන අතර අන්තර්ජාලයෙන් ලබාගත්  පිටපතක් වන හෙයින් කිසිදු වගකීමක් අප දරන්නේ නැත.

Country:
Release:
Language:සිංහල

2 thoughts on “paangshu (Earth)2020 sinhala full movie”

  1. I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *