වෙබ් අඩවිය වඩාත් හොද තත්වයෙන් පවත්වාගෙන යාම සදහා ..ෆිල්ම් එකක් බලන්න කලින් ඇඩ් එකක් මත ටච් කරල සහයෝගයක් ලබා දෙන්න.....

Paydirt (2020) Sinhala Subtitles | පේරෝලි කණ්ඩායම [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Year: Duration: 81 MinView: 2,324 views
4 votes, average 5.5 out of 10

A parolee teams up with his old crew determined to find a buried bag of cash stolen a decade ago from a DEA bust gone bad, while being tracked by a retired Sheriff.

Tagline:Bury the past and find the cash
Country:
Release:
Language:English

Download Paydirt (2020) Sinhala Subtitles | පේරෝලි කණ්ඩායම [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *