ගූගල් ක්‍රෝම් බ්‍රවුසර් එකෙන් අපගේ ෆිල්ම් ප්ලේ වෙන්නෙ නැතිනම් කරුණාකර ඔබේ ඇඩ්බ්ලොකර් අක්‍රීය කරන්න. එය තාක්ෂණික ගැටළුවක් වන අතර එය ඉවත් කිරීමෙන් බලන්න පුලුවං. නැතිනම් වෙන බ්‍ර්වුසර් එකක් භාවිතා කරන්න.ඒවාගේම මෙම වෙබ් අඩවිය වඩාත් හොද තත්වයෙන් පවත්වාගෙන යාම සදහා ..ෆිල්ම් එකක් බලන්න කලින් ඇඩ් එකක් මත ටච් කරල සහයෝගයක් ලබා දෙන්න.....

Train to Busan 2:Peninsula (2020) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Year: Duration: 114 MinView: 4,215 views
48 votes, average 6.0 out of 10

A soldier and his team battle hordes of post-apocalyptic zombies in the wastelands of the Korean Peninsula.

Tagline:Escape The Apocalypse
Country:
Release:
Language:한국어/조선말, English
Budget:$ 17.000.000,00
Director:

Download Train to Busan 2:Peninsula (2020) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

1 thoughts on “Train to Busan 2:Peninsula (2020) Sinhala Subtitles [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *