මෙම චිත්‍රපටයට අධාල උපසිරැසිය ප්ලේයර් එකේ පහලින් (CC ) ඔබ විසින් ඇතුලත් කරගන්න. උපසිරැසියේ ප්‍රමානය හා අනෙකුත් දේ (settings දකුනුපස ඉහලින්.) ඔබට කැමති පරිදි වෙනස්කරගත හැකිය.

Rurouni Kenshin The Final (2021) Sinhala Subtitle

Year: Duration: 138 MinView: 1,698 views
208 votes, average 7.9 out of 10

In 1879, Kenshin and his allies face their strongest enemy yet: his former brother-in-law Enishi Yukishiro and his minions, who’ve vowed their revenge.

Country:
Release:
Language:日本語
Revenue:$ 33.457.923,00
Director:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *