සියලුම සිංහල ඉංග්‍රීසි දමිල තෙලිගූ හින්දි හා අනෙකුත් චිත්‍රපටි සිංහල උපසිරැසි සමගින් ඔන්ලයින්නැරඹීමට සහ නොමිලේම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න subslk.com වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න

Sniper: Ghost Shooter (2016) with Sinhala Subtitle | ස්නයිපර් වෙඩික්කරුවා [සිංහල උපසිරැසි සමගින්]

Year: Duration: 100 MinView: 1,082 views
115 votes, average 6.6 out of 10

Elite snipers Brandon Beckett and Richard Miller are tasked with protecting a gas pipeline from terrorists looking to make a statement. When battles with the enemy lead to snipers being killed by a ghost shooter who knows their exact location, tensions boil as a security breach is suspected. Is there someone working with the enemy on the inside? Is the mission a front for other activity? Is the Colonel pulling the strings?

Country:
Release:
Language:English
Budget:$ 3.000.000,00

Download Sniper: Ghost Shooter (2016) with Sinhala Subtitle | ස්නයිපර් වෙඩික්කරුවා [සිංහල උපසිරැසි සමගින්]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *