ගූගල් ක්‍රෝම් බ්‍රවුසර් එකෙන් අපගේ ෆිල්ම් ප්ලේ වෙන්නෙ නැතිනම් කරුණාකර ඔබේ ඇඩ්බ්ලොකර් අක්‍රීය කරන්න. එය තාක්ෂණික ගැටළුවක් වන අතර එය ඉවත් කිරීමෙන් බලන්න පුලුවං. නැතිනම් වෙන බ්‍ර්වුසර් එකක් භාවිතා කරන්න.www.subslk.com

The 2nd (2020) Sinhala Subtitles | ත්‍රස්තවාදී මෙහෙයුම [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Year: View: 3,325 views
4 votes, average 5.8 out of 10

While picking his son up from college, Secret Service Agent Vic Davies finds himself in the middle of a high stakes terrorist operation and now must use his entire set of skills against the armed faction.

Tagline:Family comes first
Release:
Language:English
Director:

Download The 2nd (2020) Sinhala Subtitles | ත්‍රස්තවාදී මෙහෙයුම [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *