මෙම ෆිල්ම් එකට අධාල උපසිරැසිය වෙනම ඇතුලත්කර ඇති නිසා ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමේදී උපසිරැසිය නොමැතිව ෆිල්ම් එක විතරක් 1080p විදිහට ඩවුන්ලෝන් වන බව මතක් කරමි.....

Vanam (2021) Sinhala Subtitles | වනාන්තරය [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

1 votes, average 8.0 out of 10

An art college student tries to find the reasons behind the mysterious deaths of the people who have stayed in a hostel room, with help from a documentary filmmaker.

Posted on:
Views:92
Year:
Duration: 134 Min
Country:
Release:
Language:தமிழ்

Download Vanam (2021) Sinhala Subtitles | වනාන්තරය [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published.