ගූගල් ක්‍රෝම් පරිශීලකයින් හට අපගේ ෆිල්ම් ප්ලේවෙන්නෙ නැතිනම් කරුණාකර ඔබේ ඇඩ්බ්ලොකර් අක්‍රීය කරන්න. එය තාක්ෂණික ගැටළුවක් වන අතර එය ඉවත් කිරීමෙන් බලන්න පුලුවං. නැතිනම් වෙන බ්‍ර්වුසර් එකක් භාවිතා කරන්න.ඔබට ස්තුතියි.

Yedu Chepala Katha (2019) Sinhala Subtitles..18+ | රවීගේ දුර්වලකම [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Year: Duration: 124 MinView: 3,388 views

A romantic film directed by Sam J Chaitanya, starring Abhishek Reddy, Ayesha Singh and Bhanu Sri in the lead roles.

Country:
Release:
Language:తెలుగు/තෙලිගු

Download Yedu Chepala Katha (2019) Sinhala Subtitles..18+ | රවීගේ දුර්වලකම [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *